งาน Zamenhof-festo 

ประจำปี 2566


งาน Zamenhof-festo ประจำปี 2566

วันที่ : เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566

เวลา 14:00-17:00

สถานที่ THINK Society: Co-working space ชั้น 4 (ใกล้ BTS อุดมสุข) (Google map)

Facebook สถานที่ : THINK SOciety: Co-working Space & Cafe

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : 🔥Google Form

กำหนดการ

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม